Geschiedenis

Het amateur wijnmakersgilde "het Rijk van Nijmegen" is opgericht op 23 september 1981. Het vastgestelde doel van het Gilde was en is zoals het in artikel 2 van de statuten is vastgelegd:
"Het Gilde stelt zich ten doel het op hoger peil brengen van de bereiding van wijn en vruchtenwijn voor privé gebruik."

 

In 1981 werd door Ton Reynen een oproep in de krant geplaatst om te komen tot oprichting van een wijngilde. Dat bleek een schot in de ….. wijnranken : op 23 september 1981 werd het wijngilde opgericht door het eerste bestuur t.w. Ruud van der Plaats (voorzitter) - Ton Reynen (secretaris) en Hans van Kleef (penningmeester). De toeloop aan nieuwe leden was aanvankelijk enorm: bijna 90 personen stonden op de ledenlijst van het eerste uur. Het gilde werd toen geherbergd in de basisschool "de Springschans" in Nijmegen, waarvan Jan Ariaans directeur was. Hij heeft het gilde altijd een warm hart toegedragen tot op de dag van vandaag, Vergaderd werd er toen op de 4e woensdag van de maand, nu de 3e zoals bekend. De contributie bedroeg f 30,- per jaar per stel. Het bestuur had de dames de Gier uit Tilburg aangetrokken om de leden de eerste beginselen van het vruchtenwijn maken bij te brengen. Hun wijsheden kun je nog altijd nalezen in de klapper "de Gier " (deze is nu in onze boekenkast te vinden). Kennelijk hadden de eerste leden al gauw de fijne kneepjes van het vruchtenwijn maken onder de knie met als gevolg : zij verlieten als "volleerden" het gilde bij bosjes. Het werd zelfs zo beangstigend dat er een nieuwe impuls nodig was om het ledental op te schroeven. In de zondagskrant van 18 januari 1987 verscheen een artikel (vermoedelijk van de hand van Ruud Stoeten), onder de kop : Open huis wijngilde Rijk van Nijmegen met als onderschrift: "Lang niet alles is druif wat je ziet". Volgens de toenmalige voorzitter Gerard van Kessel was het Open Huis tevens een mogelijkheid om het (verlate) 1e lustrum (23-09-1986) te vieren. Het bezoek aan het Open Huis heeft zoveel wijnlust opgeroepen dat er geen houden aan was. In die dagen was Trees van de Graaff secretaresse en Hans van Kleef penningmeester; de laatste beheerde -samen met Ria van Kessel- de zogenaamde gilde-winkel waar leden de attributen voor wijnproductie konden kopen. De contributie bedroeg inmiddels f 35,-- per jaar per stel. Bestuurswisselingen hadden met de regelmaat van de klok plaats. Voorbeeld : seizoen '89/'90 was Martin Stuart voorzitter en Bart Cornelissen penningmeester. Ook Wil Toonen verscheen op het toneel en maakte zich in de loop der jaren verdienstelijk als wijnleraar : zijn demonstraties om Ph en alcohol-% te meten brachten blauwloog en vinometer tot bloei. In die periode viel ook het eerste bezoek (3 en 4 juni '89) aan een zustergilde op het eiland Rozenburg. In Rockanje spreken ze er nog steeds over ! Piet Keultjes was het die met vakmanschap jarenlang het zogenaamde gele boekje verzorgde.

Na het vertrek van Ton Reynen en Ruud v.d. Plaats bestond het bestuur nog slechts uit Gerard van Kessel en Hans van Kleef die het samen enkele jaren volhielden tot Gerard naar Ghana vertrok als ontwikkelingswerker. Hans ging alleen verder. Dat moest spaak lopen : die taak was veel te zwaar. In 1993 verlaat Hans het gilde, ondanks het feit dat hij ervoor gezorgd had de winsten uit de gildewinkel jarenlang op te potten. Laat Willie Toonen -onze penningmeester tot 2011- maar getuigen. In 1992 heeft er opnieuw een bestuurswisseling plaats. De nieuwe voorzitter -die tot '99 in functie bleef- was Jan. Een andere aanpak van de gildeavond doet zijn intrede : a. bespreking wijnproblemen b. wijnkeuring c. experimenten opzetten d. meetinstrumenten van de leden testen e. de jaarlijkse wijnwedstrijd. Dit was alleen maar mogelijk doordat alle leden hun schouders eronder gezet hebben. Namen noemen laten we maar achterwege : we zouden papier tekort komen !! Zij zorgden wel voor succes. De jaarlijks terugkerende feesten : barbecue en Kerstviering vroegen natuurlijk veel inzet van de leden. De eerste barbecuefeesten waren in Overasselt bij Ruud Stoeten; daarna bij Wim en Marie Franssen in Beugen en de laatste jaren bij Henk en Riet Huberts in Mook. Een ieder heeft zo zijn eigen herinneringen aan dat verbrande vlees…. De Kerstvieringen waren er in soorten en maten; niet te beschrijven. Eén uitzondering zou ik willen maken voor Mientje Debast zaliger, die met haar kerststukjes alle harten stal.
Inmiddels zijn we aan het 35e "levensjaar" van het Gilde aangekomen, veel is er niet veranderd, bestuursleden kwamen en gingen,er werd een jaarboek ingevoerd dat 15 jaar stand hield, er kwam een website die met behulp van onze IT sponsor Kovoks "in de lucht" wordt gehouden. Er kwam een biologische educatie wijngaard op het terrein van wijngaard "De Plack" in Groesbeek hoofdzakelijk door onze (oud) leden Paul Spierings en Wim Vermeulen in het leven werd geroepen en met inzet van velen werd gerealiseerd. De eerste echte oogst hiervan werd vorig jaar verwerkt tot prima witte en rode wijnen. We zijn nu in het heden en hopen dat nog jaren te zijn.

Dit verhaal is niet volledig, bevat fouten en verdient geen prijs

Jan (bewerkt en aangevuld door Theo)

Nos jungit amicitia et vinum praebet gaudia.