Inschrijving najaarscursus 2024/2025

Altijd al een keer een goede wijn willen maken van eigen druiven of ander fruit?
Ook in 2024 starten we mogelijk weer met een najaarscursus wijnmaken! Op dit moment hebben we echter geen geschikte locatie zodra dat het geval is zullen we dat op deze website weergeven.

Als we de beginnerscursus weergaan starten zijn dit de onderwerpen.

De gelegenheid om op een interessante en leuke manier de eerste stappen te zetten op het vlak van wijn maken van eigen fruit, of je al aanwezige kennis en ervaring op dit vlak uit te breiden. Binnen deze cursus wordt in een zestal avonden, ingegaan op het proces van wijn maken in al zijn aspecten.

Alle vervolgavonden zullen, rekening houdend met ieders mogelijkheden wat betreft locatie en data, in overleg met elkaar worden ingepland.

De thema’s die tijdens deze vervolgavonden aan bod zullen komen zijn:
- Wat is wijn en wat zegt de wet ervan
- Wat heb je nodig? Gereedschap, grondstof en hulpstoffen.
- Hygiëne
- Methoden van vergisting, het opzetten van een wijn met sap als basis
- Sapwinning verschillende methoden 
- Pulpgisting stap voor stap
- Enkele gistsoorten
- Hulpstoffen nader belicht 
- Meten is weten: zuur en suiker meten, alcohol bepalen
- Enkele smaakbegrippen nader verklaard 
- Proeven, de cursus wordt afgesloten met een wijnproeverij!

De exacte volgorde van de onderwerpen zal worden bepaald in overleg met de cursisten, daarnaast wisselen theorie en praktijk elkaar op elke avond af. 


De kosten voor deelname aan de beginnerscursus wijnmaken zijn circa € 65,00. Dit is inclusief het cursusmateriaal en het lidmaatschap van onze wijn- en likeurmakersvereniging. De kosten voor de basiscursus alleen bedragen circa €50,-

Klik hier om je aan te melden of voor verdere informatie.